پرتال کتاب صوتی آونگ

این بار نوبت کتابهاست

پرتال کتاب صوتی آونگ

این بار نوبت کتابهاست

پرتال کتاب صوتی آونگ

ارائه کتاب های صوتی رایگان و تجاری با کیفیت بی نظیر

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

 

با توجه به تولیدات صوتی و هزینه های سنگینی از جمله: هزینه سرورهای دانلود و سایت، هزینه استدیو، میکس و آماده سازی کتاب های صوتی، حق الزحمه گویندگان حرفه ای و همچنین هزینه های تولیدات سایر مواد فرهنگی موسسه؛ که بدون پشتیوانه مالی هیچ ارگان خصوصی یا دولتی منتشر می شود بسیار دشوار است. اساس کار توسط دانشجویان رشته زبان و ادبیات پارسی بنا نهاده شده و تنها هدف تسهیل دسترسی به کتب کمیاب و امکان شنیدن آن در همه جا می باشد.

 

شما می توانید با هر مبلغی که مد نظر دارید ما را در این حرکت جهادی و فرهنگی یاری رسانید.

حمایت مالی از تولیدات صوتی، نرم افزاری گروه هنری اقاقیا.

************** 

 

پرداخت آزاد با هر مبلغی