پرتال کتاب صوتی آونگ

این بار نوبت کتابهاست

پرتال کتاب صوتی آونگ

این بار نوبت کتابهاست

پرتال کتاب صوتی آونگ

ارائه کتاب های صوتی رایگان و تجاری با کیفیت بی نظیر

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

.: مجموعه ادعیه های ادیان الهی :.

 

 

برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه کنید


 

 • درباره کتاب :

 

دین مبین اسلام و به خصوص مذهب شیعه دارای دعاها و مناجات و زیارت های بسیاری هستند که از زبان پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین به ما رسیده است.در این مجموعه بیش از بیست دعا و زیارت را به صورت فایل متنی و هم چنین صوتی گردآوری شده است.

 

بعضی از ادعیه این مجموعه شامل موارد زیر است:

 1. - دعای کمیل
 2. - دعای ندبه
 3. - دعای ابو حمزه ثمالی
 4. - دعای عهد
 5. - دعای عرفه
 6. - دعای مجیر
 7. - دعای امام زمان
 8. - دعای فرج
 9. - دعای صباح
 10. - دعای سمات
 11. - دعای توسل
 12. - دعای جوشن کبیر
 13. - دعای جوشن صغیر
 14. - دعای جامعه کبیره
 15. - دعای مکارم اخلاق
 16. - دعای عظم البلاء
 17. - دعای استغفر الله الذی ...
 18. - حدیث کساء
 19. - زیارت امین الله
 20. - زیارت ائمه بقیع
 21. - زیارت وارث
 22. - زیارت عاشورا
 23. - زیارت آل یاسین
 24. - زیارت ناحیه مقدسه

 

 

 

 

 

 

::::  دانلود فایل  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

دانلود با کیفیت 128

42:21″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1 

1

دانلود با کیفیت 128

55:23″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 10 

2

دانلود با کیفیت 128

54:01″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 20 

3

دانلود با کیفیت 128

50:20″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 30 

4

دانلود با کیفیت 128

50:48″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 40 

5

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

51:05″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 50 

6

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:41″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 60 

7

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:21″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 70 

8

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:18″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 80 

9

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:49″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 90 

10

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:18″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 100 

11

دانلود با کیفیت 128

49:05″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 110 

12

دانلود با کیفیت 128

40:20″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 120 

13

دانلود با کیفیت 128

48:10″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 130 

14

دانلود با کیفیت 128

47:39″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 140 

15

دانلود با کیفیت 128

47:44″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 150 

16

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:47″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 160 

17

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:05″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 170 

18

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

45:23″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 180 

19

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:32″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 190 

20

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:07″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 200 

21

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

45:16″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 210 

22

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

45:11″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 220 

23

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:40″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 230 

24

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:40″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 240 

25

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:03″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 250 

26

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:05″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 260 

27

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:10″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 270 

28

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:06″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 280 

29

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:38″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 290 

30

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:54″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 300 

31

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:15″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 310 

32

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

45:25″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 320 

33

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

45:03″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 330 

34

دانلود با کیفیت 128

46:04″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 340 

35

دانلود با کیفیت 128

47:38″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 350 

36

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:30″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 360 

37

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:38″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 370 

38

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:00″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 380 

39

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:12″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 390 

40

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:58″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 400 

41

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:02″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 410 

42

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:03″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 420 

43

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:59″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 430 

44

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:41″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 440 

45

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:49″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 450 

46

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:39″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 460 

47

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:54″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 470 

48

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:25″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 480 

49

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:04″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 490 

50

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:40″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 500 

51

دانلود با کیفیت 128

50:25″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 510 

52

دانلود با کیفیت 128

49:15″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 520 

53

دانلود با کیفیت 128

43:19″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 530 

54

دانلود با کیفیت 128

51:19″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 540 

55

دانلود با کیفیت 128

51:40″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 550 

56

انلود با کیفیت 128د

51:37″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 560 

57

دانلود با کیفیت 128

48:03″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 570 

58

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

53:49″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 580 

59

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

53:48″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 590 

60

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

54:49″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 600 

61

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

54:11″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 610 

62

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

52:48″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 620 

63

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

51:00″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 630 

64

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

51:06″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 640 

65

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:25″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 650 

66

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

51:06″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 660 

67

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

52:27″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 670 

68

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:06″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 680 

69

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:50″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 690 

70

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:07″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 700 

71

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:15″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 710 

72

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:56″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 720 

73

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:53″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 730 

74

دانلود با کیفیت 128

48:46″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 740 

75

دانلود با کیفیت 128

49:26″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 750 

76

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:59″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 760 

77

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:09″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 770 

78

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:12″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 780 

79

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:21″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 790 

80

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:16″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 800 

81

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:18″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 810 

82

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:08″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 820 

83

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:42″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 830 

84

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:12″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 840 

85

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:27″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 850 

86

دانلود با کیفیت 128

49:16″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 860 

87

دانلود با کیفیت 128

49:07″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 870 

88

دانلود با کیفیت 128

48:24″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 880 

89

دانلود با کیفیت 128

47:40″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 890 

90

دانلود با کیفیت 128

48:24″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 900 

91

دانلود با کیفیت 128

46:52″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 910 

92

دانلود با کیفیت 128

46:45″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 920 

93

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:26″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 930 

94

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:29″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 940 

95

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:07″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 950 

96

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:58″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 960 

97

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:10″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 970 

98

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:40″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 980 

99

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:03″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 990 

100

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:31″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1000 

101

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:25″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1010 

102

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:51″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1020 

103

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:04″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1030 

104

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:27″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1040 

105

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:53″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1050 

106

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

52:54″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1060 

107

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:14″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1070 

108

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:44″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1080 

109

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:30″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1090 

110

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:06″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1100 

112

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:19″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1110 

113

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:34″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1120 

114

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:28″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1130 

115

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:38″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1140 

116

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:20″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1150 

117

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:40″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1160 

118

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

46:40″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1170 

119

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:44″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1180 

120

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:04″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1190 

121

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:22″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1200 

122

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

50:48″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1210 

123

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:14″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1220 

124

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:10″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1230 

125

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:30″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1240 

126

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:44″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1250 

127

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:04″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1260 

128

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:23″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1270 

129

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

47:38″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1280 

130

دانلود با کیفیت 128

48:28″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1290 

131

دانلود با کیفیت 128

48:23″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1300 

132

دانلود با کیفیت 128

47:17″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1310 

133

دانلود با کیفیت 128

50:42″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1320 

134

دانلود با کیفیت 128

35:21″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1330 

135

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

49:08″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1340 

136

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:42″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1350 

137

خرید کل کتاب به صورت یکجا و ارجینال

48:12″

فایل صوتی شاهنامه - شماره 1360 

138

 

 

 
 
در صورت تمایل لطفا اقدام به خرید کتاب از لینک زیر فرمایید. این کتاب حاصل تلاش یک تیم است.
 
 

 

 

 

  ::: برای حمایت از آثار صوتی منتشر شده در سایت اینجا کلیک کنید :::

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی